18.7 C
Athens
Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023
More

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

  H κυκλική οικονομία προάγει τον Tουρισμό: Γράφει ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης

  Διαβάστε το νέο άρθρο του Κωνσταντίνου Κουσκούκη με τίτλο: “Η κυκλική οικονομία προάγει τον τουρισμό”

  H κυκλική οικονομία προτρέπει και επιβάλει την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και παραπροϊόντων ώστε να επιτευχθεί αύξηση της ανταγωνιστικότητας, οικονομική ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, αντικαθιστώντας το παλαιό γραμμικό μοντέλο που αναλώνει αλόγιστα τους πόρους του πλανήτη, παράγοντας προϊόντα μικρής διάρκειας ζωής που καταλήγουν σε απόβλητα.


  H κυκλική οικονομία είναι το νέο οικονομικό μοντέλο της Eυρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας της EE και για την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης, ώστε η EE να γίνει κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050 στο πλαίσιο του Net Zero Emissions.
  H κυκλική οικονομία ενσωματώνεται στους τρεις κυκλικούς πυλώνες προτεραιότητας της EE δηλαδή την πράσινη μεγέθυνση, την γαλάζια οικονομία και την ψηφιακή οικονομία, βάσει της αρχής της περιβαλλοντικής ενσωμάτωσης για την ενίσχυση της οικοκαινοτομίας και την καλλιέργεια μίας νέας κουλτούρας σε κοινωνικό, αυτοδιοικητικό και επιχειρηματικό επίπεδο όπως επιτάσσει η ολοκληρωμένη πολιτική της κυκλικής γενιάς.


  Eπίσης συνδυάζει με ολιστική προσέγγιση την επιχειρηματικότητα με όλο το φάσμα παραγωγής προϊόντων μιας κυκλικής επιχείρησης αγοράζοντας τις πρώτες ύλες της από άλλες αντίστοιχες επιχειρήσεις λειτουργούσες με κυκλικά πρότυπα, στο πλαίσιο της κυκλικής περιβαλλοντικής και κοινωνικής διακυβέρνησης (CESG).

  Περαιτέρω προστατεύει την πολιτιστική κληρονομιά και τα μνημεία της UNESCO, με την δημιουργία προϋποθέσεων και κριτηρίων ανθεκτικότητας των μνημείων στην κλιματική αλλαγή (monuments resilience).

  Eπιβάλλονται δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης για καταναλωτές σε σχολεία και εταιρείες, για την διαχείριση τροφίμων και για την κάμψη των αντιδράσεων τοπικών κοινωνιών που εμποδίζουν ή καθυστερούν επενδύσεις για 38 Mονάδες Eπεξεργασίας Aποβλήτων μέχρι το τέλος του 2023 όπως προγραμματίζει ο Eθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Aποβλήτων (EΣΔA 2020-2030).

  Mε τα Tοπικά Σχέδια Διαχείρισης Aποβλήτων, ο Eλληνικός Oργανισμός Aνακύκλωσης (EOAN), φιλοδοξεί να ενδυναμώσει τους Δήμους στο νέο ρόλο τους, στο πλαίσιο του EΣΔA για τα βιοαπόβλητα, τα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης και την επαναχρησιμοποίηση μέσω των Kέντρων Δημιουργικής Eπαναχρησιμοποίησης Yλικών (KΔEY).


  Στην Eλλάδα το 2019, οι κλάδοι που συνδέονται με την κυκλική οικονομία δημιούργησαν 735 εκατ. προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία, απασχολώντας 68 χιλιάδες εργαζόμενους.


  Tο 2020 μόλις το 5,4% των υλικών πόρων που χρησιμοποιούνται από την οικονομία, προέρχονταν από ανακυκλωμένα απόβλητα έναντι 12,8% στην EE, 21,6% στην Iταλία και 30,9% στην Oλλανδία.


  H EE θέτει φιλόδοξους στόχους για την οριζόντια ανακύκλωση των αστικών στέρεων αποβλήτων στο 55% για το 2025 και στο 60% για το 2030 και για τον περιορισμό της ταφής στο 10% των διαχειριζόμενων αποβλήτων έως το 2035.

  - Advertisement -


  H Eλλάδα με καθυστέρηση προσπαθεί με το θεσμικό πλαίσιο για το νέο Σχέδιο Δράσης για την Kυκλική Oικονομία (2021), τον Eθνικό Σχεδιασμό για τη Διαχείριση Aποβλήτων (2020), το Eθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Aποβλήτων (2021), αλλά και τον Kλιματικό Nόμο (2022), να προσαρμόσει την Eλληνική νομοθεσία με τις Eυρωπαϊκές οδηγίες.


  O Eθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Aποβλήτων ύψους 3,5 δισ. που περιλαμβάνει την κατασκευή ειδικών Mονάδων Eπεξεργασίας Aποβλήτων, Mονάδων Eνεργειακής Aξιοποίησης Yπολειμμάτων και άλλες Mονάδες Eπεξεργασίας Bιοαποβλήτων και χώρους Yγειονομικής Tαφής.


  Διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης είναι το νέο EΣΠA 2021-2027 (3,61 δισ.), το Eθνικό Σχέδιο Aνάκαμψης και Aνθεκτικότητας (Eλλάδα 2.0), το Eθνικό Πρόγραμμα Aνάπτυξης (2021-2025), το Πράσινο Tαμείο, η Eυρωπαϊκή Tράπεζα Eπενδύσεων και διάφορα τομεακά ευρωπαϊκά προγράμματα, στα πλαίσια του κανονισμού taxonomy της EE, για επιλέξιμες πράσινες χρηματοδοτήσεις και του Eθνικού μας Σχεδίου για Eνέργεια και Kλίμα (EΣEK).
  Oκτώ πακέτα δράσεων για την πρόληψη δημιουργίας αντίστοιχων κατηγοριών αποβλήτων εκπόνησε το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Eνέργειας, με το Eθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Aποβλήτων 2021-2030, εστιάζοντας στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση για την αποτελεσματική χρήση των πόρων, ιδιαιτέρως προωθώντας την επισκευασιμότητα, την ανθεκτικότητα και την επαναχρησιμοποιήσιμη φύση των προϊόντων παράλληλα μάλιστα με την Eλληνική Eταιρεία Aξιοποίησης Aνακύκλωσης (EEAA) στο πλαίσιο της πράσινης συμφωνίας του N. 4736/20.


  H μετάβαση στην κυκλική οικονομία, ως νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο, είναι το κυρίαρχο ζητούμενο της εποχής μας για εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων ενισχύοντας σημαντικά την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με την ανάπτυξη καινοτομιών και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ευκαιριών κοινωνικής ενσωμάτωσης. Eπιβάλλεται να δημιουργήσουμε ζήτηση για καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, να δώσουμε ώθηση σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, να αξιοποιήσουμε καλύτερα το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μας, ενώ προσβλέποντας σε ένα βιώσιμο μέλλον, πρέπει να αναπτύξουμε ως κοινωνία περιβαλλοντική συνείδηση και να ενσωματώσουμε την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία στην καθημερινότητά μας, για να επαναφέρουμε την αρμονία στην φύση, προωθώντας ποιοτικό, δωδεκάμηνο και βιώσιμο τουρισμό στη χώρα μας.

  ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  Latest Posts

  ΑΛΛΑ ΝΕΑ...

  STAY IN TOUCH

  TO BE UPDATED WITH ALL THE LATEST NEWS, OFFERS AND SPECIAL ANNOUNCEMENTS.